ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

22ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

Μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής και τις οδηγίες για την αποστολή των εργασιών για το 22ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο που θα γίνει 24 – 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2020 στο Grand Hotel Palace, στην Θεσσαλονίκη.