ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Η  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ


Wilhelm Conrad Roentgen
  1895: Ο γερμανός φυσικός  Wilhelm Conrad Roentgen  (1845-1923) ανακοίνωσε την ανακάλυψή του στην  Φυσικο-Ιατρική Εταιρεία  του Würzburg,  με το διάσημο τίτλο  
“Περί μιάς Νέας Μορφής Ακτίνων”.

1896: Οι εφημερίδες Νεολόγος των Πατρών και Ακρόπολη ενημερώνουν το κοινό για την ανακάλυψη των ακτίνων Χ.  
Ο Νεολόγος των Πατρών έγραφε: “Νέα αναγγέλεται εφεύρεσις ήτις θα αποτελέσει εποχήν εν τη ιστορία της ανθρωπότητος”.

  Η εφημερίδα Ακρόπολη αφιέρωσε τμήμα της πρώτης σελίδας με τίτλο “Σπουδαία  Ανακάλυψις”.

-Η πρώτη ενημέρωση από τον Ιατρικό Τύπο  της  χώρας μας έγινε από το Περιοδικό Γαληνός. Τίτλος του άρθρου “Περί των ακτίνων του Roentgen και της Φωτογραφήσεως του Αοράτου”.

 -Δημοσιεύεται στη χώρα μας από το περιοδικό Ιατρική Επιθεώρησις ολόκληρη η πρώτη ανακοίνωση του Roentgen.

1897:  Ερχεται στη χώρα μας  το πρώτο ακτινολογικό  μηχάνημα  από την Μ. Βρεττανία για τους τραυματίες του Ελληνοτουρκικού πολέμου.

-Σε έγγραφη αναφορά του, Βρεττανός Ταγματάρχης σημειώνει τον φόβο των Ελλήνων στρατιωτών να εξεταστούν με το μηχάνημα, επεξηγεί δε ότι οφείλεται στην υπερβολική τους θρησκευτικότητα.

Εχει Καταχωρηθεί ως η Πρώτη χρήση Ακτινολογικού Μηχανήματος σε Καιρό Πολέμου στον Κόσμο.

-Οι πρώτες ακτινογραφίες σε καιρό πολέμου στον κόσμο, ελήφθησαν από Βρεττανούς γιατρούς σε Ελληνες στρατιώτες, τραυματίες από τον πόλεμο του 1897.
Το μηχάνημα είχε εγκατασταθεί στο Φάληρο.

-Από 7 εώς 30 Μαρτίου του 1897 το Βαρβάκειο λειτούργησε σαν πρόσκαιρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων ''Αι ακτίνες Χ ουδέν ωφέλησεν προς ανεύρεσιν της σφαίρας''  αναφέρεται στην έκθεση.

-Τοποθετείται το πρώτο ακτινολογικό μηχάνημα σε πολιτικό Νοσοκομείο της χώρας μας στο Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών, δωρεά του Δ.Κόλλα.

1898 : Ο καθηγητής Αργυρόπουλος έκανε επίδειξη του μηχανήματος και ανακάλυψε μια σφαίρα στο μηρό του τραυματισθέντος. Εκτοτε το μηχάνημα αυτό, φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκε άλλη φορά.

-Η πρώτη επίδειξη ακτινογραφιών στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, έγινε στις 12-24/3/1898 από το χειρουργό Δ. Κόκκορη. Οι ακτινογραφίες ελήφθησαν στο εργαστήριο Φυσικής από τον καθηγητή Αργυρόπουλο.

-Πρακτικά Συνεδρίασης 253,19 Οκτωβρίου 1898, του Δ.Σ. του Ευαγγελισμού:
 ''....... απεφασίσθη όπως οι εξεταζόμενοι δια του μηχανήματος Ρέγκεν (!) καταβάλωσιν δρ. 10 δι΄ εκάστην εξέτασιν, όπως δια του ποσού τούτου συντηρείται και επισκευάζεται....''  

Το Πρώτο Ακτινολογικό Εργαστήριο του  Ευαγγελισμού
-Είναι σημαντική πληροφορία ότι 
ο ''Ευαγγελισμός'' έχει ήδη ακτινολογικό μηχάνημα σε λιγότερο από τρία χρόνια από την ανακάλυψη των ακτίνων Roentgen. 

1905-1906: Δημοσιεύονται οι πρώτες πιθανώς Ελληνικές ακτινολογικές εργασίες σε ξένα περοδικά όπως το "Archive d' electricite Medicule" από τον Δ. Βασιλειάδη.


1906: Η πρώτη Ιατρική ανακοίνωση σε συνέδριο με θέμα τις ακτίνες Rontgen έγινε στο 5ο Παννελήνιο Ιατρικό Συνέδριο στις 16-28/4/1906 από το Χρυσοσπάθη και η οποία προκάλεσε μεγάλη αίσθηση.

-Παρουσίασε φωτογραφίες κατάγματος βραχιονίου, ξένου σώματος στον οισοφάγο (οδοντοστοιχία), τραυματισμό από κυνηγετικό όπλο όπου καταμετρήθηκαν τα σκάγια στην ακτινογραφία.

1911: Εγκαθίστανται ακτινολογικό μηχάνημα στο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

1917: Ιδρύεται η πρώτη αντιπροσωπεία ακτινολογικών μηχανημάτων στη χώρα μας από τον J. Cosic για την εταιρεία Sanitas.

1923: Τα πρώτα επίσημα μαθήματα ακτινολογίας στη χώρα μας έγιναν στο Νοσοκομείο ‘'Ανδρέας Συγγρός'’ από τον Ευτύχιο Χαρτ.

-Εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος ακτινολογία από τον Ε. Χαρτ και ένα χρόνο αργότερα από τον ίδιο ο όρος ακτινοδιαγνωστική.

-Πρώτη αναφορά της βιολογικής δράσης των ακτίνων Χ από τον Ε.Χαρτ σε βιβλίο του.

1926: Η πρώτη ανακοίνωση ‘'Ακτινοδιαγνωστική της Χοληδοχου Κύστεως'’ από τον Σ. Γκορίτσα.

1927: Πρώτη ανακοίνωση ‘'Περί  Σκιαγραφικής Διαγνωστικής των Ουροφόρων Οδών'’  από τον Ζ. Καίρη.

1930: Δημοσιεύεται ο νέος τότε νόμος περί ιατρικών αμοιβών. 
Η τηλεακτινογράφηση ετιμάτο 500-600δρχ.

1933: Ίδρυση της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας.

-Εκδίδονται τα πρώτα αυτοτελή ακτινολογικά βιβλία. Από τον Μ. Καρζή ακτινολογική διαγνωστική και από τον Ι. Γούναρη ακτινοδιαγνωστική του κυκλοφορικού συστήματος.

1938: Κατοχύρωση της ακτινολογίας σαν ειδικότητα. Αναγκαστικός νόμος 1461.

1947: Ίδρυση αυτοτελούς έδρας της Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1951: Στις 29 Οκτώβρη έγινε η πρώτη επιστημονική συνεδρίαση 
της Ακτινολογικής Εταιρείας.

1968: Εναρξη έκδοσης του περιοδικού Ελληνική Ακτινολογία.

1972: Οργανώθηκε το πρώτο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο

______________________________________________
Πηγές και αναφορές
Livadas G, Tsachalis A. Timoleon Argyropoulos, the unknown father of Greek radiology. Hellen Radiol 1996; 27:207-210.
Eisenberg RL. Radiology: an illustrated history London, England: Mosby, 1992.
Greek Red Cross. Records of the Athens Red Cross Society for the wounded at war: January 1 to December 31, 1897 List of support of various Red
Cross societies to the Greek Red Cross. Athens, Greece: Estia, 1898;135-146.
Daily Chronicle and Clerkenwell News, London, May 11, 1897.
Daily Chronicle and Clerkenwell News, London, May 4, 1897.
Burrows EH. Pioneers and early years: a history of British radiology.
Channel Islands: Colophon, 1986.
Abbott FC. Surgery in the Graeco-Turkish war. Lancet 1899; 80:80-83.
Daily Chronicle and Clerkenwell News, London, June 16, 1897.
Abbott FC. Surgery in the Graeco-Turkish war. Lancet 1899; 80:133-134.
Küttner H. The importance of Roentgen rays in war surgery based on
experience in the Greco-Turkish war of 1897. Beit Klin Chir 1898; 20:167-230
Reynolds L. History of the use of the Roentgen ray in warfare. AJR Am J
Roentgenol 1945; 54:649-672.
Pirnar T, Dicle O. Yuk yillik yolculuk, baslangicindan-gunumuze.
Haziran: Turk Radiolojisi, 1995.
General War Office Department of History. History of Asia Minor campaign
Athens, Greece: TYES, 1967.