ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Αποσπαστικό Κάταγμα της Έσω Πλάγιας (Ωλένιας) βάσης της Εγγύς Φάλαγγας του Αντίχειρα * (Gamekeeper's / Skier's Thumb)

* Ρήξη Ωλενίου Πλαγίου Συνδέσμου της Μετακαρποφαλαγγικής Αρθρωσης του Αντίχειρα - Αvulsion Fracture of the Ulnar base of the Proximal Phalanx of the Thumb * (Gamekeeper's or Skier's Thumb) - *Ulnar Collateral Ligament (UCL) Tear of the Thumb