ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Ivory Vertebra Sign (Οστεοβλαστικές Μεταστάσεις)

Ivory Vertebra Sign (Osteoblastic Metastases) (Breast Cancer)

Case Courtesy: -Radiology Archives ft. Άγγελος Κοπανούδης Archive. 
Ιστορικό - Κλινικά: -Γυναίκα 50 ετών με ιστορικό πρόσφατης ολικής μαστεκτομής ΑΡ και λεμφαδενικού καθαρισμού, αναφέρει  χαμηλή οσφυαλγία. 
Ευρήματα: -Προσθιοπίσθια ακτινογραφία ΟΜΣΣ: ομοιογενώς διάχυτα αυξημένη ακτινοσκιερότητα ολόκληρου του Ο4 σπονδύλου, ο οποίος διατηρεί το ύψος και το περίγραμμα του (Ivory Vertebra sign - ΔΕΣ ΕΔΩ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ).). Μικρότερες περιοχές αυξημένης ακτινοσκιερότητας γίνονται διακριτές στον Ο3 σπόνδυλο, πιθανά στον Θ12 σπόνδυλο και πιθανά στις πτέρυγες των λαγονίων οστών. 
Διάγνωση: Οστεοβλαστικές / Οστεοσκληρυντικές μεταστάσεις.


[1]W. Dähnert, Radiology Review Manual (Dahnert, Radiology Review Manual),  7th ed., 2011 LWW; North American Edition, ISBN-10: 1609139437  
[2]Travis S. Graham, The Ivory Vertebra Sign,  Radiology, May 2005 Volume 235, Issue 2