ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Βλάβη Pellegrini-Stieda*

Pellegrini-Stieda* Lesion


*Augusto Pellegrini (1877-1958) Ιταλός χειρουργός & Alfred Stieda (1869-1945) Γερμανός χειρουργός, οι οποίοι σε διαφορετικές χρονιές (1905 & 1908) παρουσίασαν την Βλάβη Pellegrini - Stieda [1], [2], [5]: μετατραυματική οστεοποιημένη (ασβέστωση) βλάβη στο επίπεδο (ή κοντά σε αυτόν)  του έσω πλαγίου μηριαίου συνδέσμου (medial femoral collateral ligament) στην περιοχή της έκφυσης από το μηριαίο οστό  (έσω μηριαίος επικόνδυλος - medial femoral epicondyle) που συνήθως έπεται ενός Κατάγματος Stieda (ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου του γόνατος): οστεοποίηση της έκφυσης του έσω πλάγιου συνδέσμου. Συνήθως η βλάβη είναι ασυμπτωματική. Μικρό ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει  συμπτωματολογία (Σύνδρομο Pellegrini - Stieda)  η οποία είναι όμως κλασσική: λίγες εβδομάδες μετά την κάκωση, το γόνατο ξαφνικά αρχίζει να χάνει εύρος κίνησης σε συνδυασμό με έντονο πόνο στον έσω μηριαίο επικόνδυλο. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την τενόντια ασβεστοποίηση σε αντιδραστική αρθρίτιδα (συνυπάρχουσες άλλες εκφυλιστικές  εκφυλιστικές αλλοιώσεις, ενώ απουσιάζει το ιστορικό κάκωσης).[2] ,[3], [4]


[1]A. Pellegrini, Ossificazione traumatica del ligamento collaterale tibiale dell’ articolazione del ginocchio sinistro. Clin Moderne Firenze, 1905, 11: 433-439. 
[2]A. Stieda, Über eine typische Verletzung am unteren Femurende. Archiv für klinische Chirurgie, Berlin, 1908, 85: 815-826.
[3]A. Goel, B. Amini et al., Pellegrini-Stieda lesion, http://radiopaedia.org/articles/pellegrini-stieda-lesion-1 
[4]T. Luijkx, F. Gaillard et al., Pellegrini-Stieda syndrome, http://radiopaedia.org/articles/pellegrini-stieda-syndrome-1 
[5] Pellegrini-Stieda disease, http://www.whonamedit.com/synd.cfm/2671