ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Σύνδρομο Haglund* & Πελματιαίες Άκανθες Πτέρνης

Haglund* Syndrome & Plantar Calcaneal Spurs

*Patrick S.E. Haglund (1870-1937): Σουηδός ορθοπεδικός ο οποίος πρώτος περιέγραψε το σύνδρομο Haglund [1]: αναφέρεται στην τριάδα [3]:

1)Καταφυτική τενοντίτιδα αχίλλειου τένοντα 
2)Οπισθοπτερνική θυλακίτιδα 
3)Επιφανειακή οπισθιοτενόντια θυλακίτιδα

-Τα πιο πάνω έχουν ως αποτέλεσμα τον πόνο στο πίσω μέρος της πτέρνας (συχνός ο συνδυασμός  με άκανθα πτέρνας). Σχετίζεται με την χρήση ψηλοτάκουνων παπουτσιών ή γενικά άκαμπτων  παπουτσιών.[3] 

-Στην απλή ακτινογραφία παρατηρoύνται:  

1/ Ασάφεια του τριγώνου Kager (Kager fat pad / Λιπώδες σώμα του Kager [5], [6]: οριοθετείτε: πρόσθια από τον μακρό καμπτήρα μ. του μεγάλου δακτύλου, οπίσθια από τον αχίλλειο τένοντα και κάτω από την πτέρνα)  (Οπισθοπτερνική θυλακίτιδα / Retrocalcaneal bursitis). 

2/ Πάχυνση αχίλλειου τένοντα > 9 mm (2cm άνωθεν του θυλάκου) (τενοντοπάθεια αχίλλειου / achilles tendinopathy 

3/ Κοίλανση μαλακών μορίων οπίσθια  της κατάφυσης του αχίλλειου τένοντα (επιφανειακή οπισθιοτενόντια θυλακίτιδα / superficial tendo-achillis bursitis 

4/ Εξέχουσα προβολή του θυλάκου της πτέρνας: εξόστωση της πτέρνας: παραμόρφωση  Haglund (pump bump / Bauer bump / Mulhulland deformity)
  
5/ Γωνία Chauveaux-Liet > 12º [the difference between the angle of verticalization (α) and morphologic angle (β) of the calcaneus (CL angle = α − β)]. [2], [3], [4]


[1]Seyed B. Mostofi, Who's Who in Orthopedics, 2005th Edition, 123-124, ISBN-13: 978-1852337865 
[2]T. Luijkx, G. H. Lopes Nunes, Chauveaux–Liet angle, http://radiopaedia.org/articles/chauveauxliet-angle 
[3]Y. Weerakkody, F. Gaillard et al., Haglund syndrome, http://radiopaedia.org/articles/haglund-syndrome 
[4]Chauveaux, D.; Liet, P.; Le Huec, J. C.; and Midy, D.: A new radiologic measurement for the diagnosis of Haglund's deformity. Surg. and Radiol. Anat., 13: 39-44, 1991.
[5]A. Goeland, B. Amini et al., Kager triangle, http://radiopaedia.org/articles/kager-triangle 
[6]Triangle de Kager - Triangle inter tibioachilléen, http://www.bio-top.net/Terminologie/T/tri.htm