ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Σημείο (& Σύνδρομο) Κηλαϊδίτη

Chilaiditi Sign (& Syndrome)


Σύνδρομο Κηλαϊδίτη* (Chilaiditi Syndrome / Colonic Interposition[6]): κατάσταση κατά την οποία η ηπατική καμπή του κόλου, παρεμβάλλεται μεταξύ του ήπατος (άνω επιφάνεια) και του διαφράγματος (δεξιού ημιδιαφράγματος) σε συνδυασμό με κοιλιακό άλγος (συνήθως δεξιού υποχονδρίου – σπανιότερα αναπνευστική δυσχέρεια και λειτουργικές εντερικές διαταραχές): αποτελεί μια από τις αιτίες Ψευδοπvευμοπεριτόvαιου.[1], [4] Το κοιλιακό άλγος είναι αυτό που διαχωρίζει το Σύνδρομο Κηλαϊδίτη από το Σημείο Κηλαϊδίτη (απλή ασυμπτωματική παρεμβολή του κόλου).[4]

Απεικονιστικά[4]: Απλή Ακτινογραφία (Rx): παρουσία αέρα μεταξύ ήπατος και διαφράγματος: οι εντερικές πτυχές μέσα στον αέρα υποδηλώνουν ότι ο αέρας βρίσκεται εντός του εντέρου και δεν είναι ελεύθερος. Αξονική Τομογραφία (CT): αν υπάρχει κλινική υποψία διάτρησης κοίλου σπλάγχνου και τα ευρήματα στον απλό ακτινολογικό έλεγχο είναι ασαφή: σαφής παρεμβολή εντερικής έλικας μεταξύ ήπατος και δεξιού ημιδιαφράγματος, χωρίς ενδοπεριτοναϊκό ελεύθερο αέρα.

Ψευδοπvευμοπεριτόvαιο: υπάρχει ένας αριθμός καταστάσεων οι οποίες μιμούνται ελεύθερο αέρα μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα (Πvευμοπεριτόvαιο): είναι σημαντικές διότι η αδυναμία αναγνώρισης τους μπορεί να οδηγήσει σε μια μη απαραίτητη λαπαροτομία σε αναζήτηση ενός σπλάχνου που έχει υποστεί διάτρηση.  Πvευμοπεριτόvαιο + Οξύ κοιλιακό άλγος: στο ~90% των περιπτώσεων, το αίτιο θα απαιτήσει επείγουσα χειρουργική επέμβαση.[1]

Πvευμοπεριτόvαιο χωρίς Περιτονίτιδα: ασυμπτωματικοί ασθενείς ή ασθενείς με ελάχιστα σημεία και συμπτώματα έχουν Πvευμοπεριτόvαιο. Πολυάριθμες καταστάσεις (οι οποίες δεν χρήζουν επείγουσας χειρουργικής επέμβασης[7]) έχουν περιγραφεί, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν Αυτόματο Πvευμοπεριτόvαιο χωρίς Περιτονίτιδα.[1]

*Δημήτριος Κηλαϊδίτης (Κηλαϊδίτη, Demetrious, Demetrius, Demetrios, Demetrio Chilaiditi): Έλληνας ακτινολόγος γεννημένος στην Βιέννη το 1883, όπου σπούδασε (Πανεπιστήμιο της Βιέννης) και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή το 1908. Από το 1910 και επί σειρά ετών εργάστηκε ως Ακτινολόγος στο Βρετανικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και ως σύμβουλος Ακτινολόγος στο Γαλλικό, Ελληνικό (Εθνικό) και Ιταλικό Νοσοκομείο της πόλεως. Ήταν ο δεύτερος Ακτινολόγος που άνοιξε ιδιωτικό ακτινολογικό εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Εργαζόμενος στην Βιέννη το 1910 περιέγραψε το Σημείο και το Σύνδρομο Κηλαϊδίτη:  παρατήρησε ακτινολογικά την παρεμβολή, σε όρθια θέση, εντερικών ελίκων μεταξύ ήπατος και δεξιού ημιδιαφράγματος, συνοδευομένη κλινικά από μετεωρισμούς, κοιλιακό άλγος, νυκτερινούς εμέτους, ανορεξία, φούσκωμα, αίσθημα πίεσης στην άνω κοιλία παραμένουσα μετά την κατάκλιση και απώλεια επικρουστικά της αμβλύτητας του ήπατος. Το 1910 - 1911, παρουσίασε τρία τέτοια περιστατικά στο Γερμανικό περιοδικό «Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenstrahlen». Στην Βιέννη, την δεκαετία του 1920, γνωρίστηκε με τον Αναστάσιο Κελέκη. Επισφράγισμά της φιλίας τους η βάπτιση του γιου του Α. Κελέκη, Δημητρίου, από τον Δ. Κηλαϊδίτη, στον οποίο εδόθη το όνομα του αναδόχου. Ο Δημήτριος Κελέκης διατελεί σήμερα (2005 – 2006) Καθηγητής Ακτινολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.[2], [3]
Karapasias Nikos, MD Radiologist
 [1]D. Sutton, Ακτινολογία και απεικόνιση, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2003, ISBN 960-399-130-9 
[2]Chilaiditi D., Zur Frage der Hepatoptose und Ptose in allgemeinen in Anschluss an drei Fälle von temporärer, partieller Leberverlagerung. Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 1910-11;16:173-208.
[3] Χ. Σ. Μπαλτάς, Η ιστορία της ελληνικής ακτινολογίας, 2006, Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 
[4]A. Rezaee, J. Jones et al., Chilaiditi syndrome, http://radiopaedia.org/ articles/ chilaiditi-syndrome
[5]W. Dahnert, Radiology Review Manual 7th ed., 2011 Lippincott, ISBN-10: 1609139437 
[6]Michael P. Federle, Diagnostic Imaging: Abdomen, 1e, AMIRSYS (2004), ISBN 10: 1416025413, ISBN 13: 9781416025412
[7] B.D. Daly, J.A. Guthrie, N.F. Couse, Pneumoperitoneum without peritonitis, Postgrad Med J. 1991 Nov; 67(793): 999–1003.