ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Σπληνομεγαλία (Μεσογειακή Αναιμία)

Splenomegaly  (Mediterranean Anemia / Τhalassemia Μajor)

Case Courtesy: Radiology Archives ft. Dr. Άγγελος Κοπανούδης Archive.

Σπληνομεγαλία: o όρος αναφέρεται στην διόγκωση του σπληνός (ανώτερο όριο σε ενήλικα ~12 - 15cm*[5]): ο σπλήνας συνήθως δεν απεικονίζεται στην απλή ακτινογραφία κοιλίας. Όταν διογκωθεί (>15 cm) αναγνωρίζεται (όπως και άλλες ενδοθηλιακές μάζες) λόγω της αύξησης των διαστάσεων και της πυκνότητας, καθως και της παρεκτόπισης παρακείμενων οργάνων. Ο φυσιολογικός σπλήνας δύναται να προκαλεί εντύπωμα στον αριστερό νεφρό («υποσπληνικός ύβος») αμέσως κάτω από το σημείο πίεσης.[1]

Σε μια Ακτινογραφία (Rx) αναζητείστε[1]: 1/ Την μάζα μαλακών μορίων που εκτείνεται προς τα κάτω κα έσω από το άνω αριστερό τεταρτημόριο. 2/Την ανύψωση του αριστερού ημιαδιαφράγματος  3/Την παρεκτόπιση προς τα έσω του στομάχου. 4/Την παρεκτόπιση του αριστερού νεφρού προς τα κάτω. 5/Την παρεκτόπιση του παχέος εντέρου προς τα κάτω. 6/Την συνοδό διόγκωση του ήπατος και λεμφαδένων.

*Το μέγεθος και το σχήμα του σπληνός παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και η διάγνωση της σπληνομεγαλίας είναι υποκειμενική, τουλάχιστον στο εύρος των οριακών ευρημάτων. Οι ακόλουθοι βιομετρικοί προσδιορισμοί μπορούν να εκτελεσθούν.[2]

Το κεφαλοουριαίο μήκος του σπληνός (L) έχει μια φυσιολογική διακύμανση 10 - 15cm και καθορίζεται από την κεφαλοουριαία διάμετρο στην Αξονική Τομογραφία (CT). Η μέγιστη διάμετρος (D) σε οποιαδήποτε εγκάρσια εικόνα είναι 4 - 8cm. Το μέγιστο πάχος (Τ) είναι 3-5 cm και μετράται στο επίπεδο της σπληνικής πύλης. Αν το σχήμα του σπληνός είναι σημαντικά ανώμαλο, ένας αριθμός από μετρήσεις θα εκτιμήσει κατά μέσο όρο το πάχος (Τ).[2]

Ο Σπληνικός Δείκτης L x D x Τ θα πρέπει να είναι μικρότερος από 480. Μια πρόσφατη εκτίμηση του όγκου του σπληνός στην Αξονική Τομογραφία έχει προταθεί από τον Πρασσόπουλο και τους συνεργάτες του (1997).                     V = 30 + 0.58 x L x D x Τ 
Οι συγγραφείς ανακάλυψαν ότι ο όγκος του σπληνός στους ενήλικες ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητος της ηλικίας, του φύλου, του ύψους, του βάρους και του δείκτη μάζας σώματος. Ο μέσος όγκος ήταν 215ml (διακύμανση 110 - 340ml). Το βάρος του σπληνός μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον όγκο V επί 1,05 την πυκνότητα των μαλακών ιστών.[2], [4]

Άλλοι συγγραφείς προτείνουν πιο απλά κριτήρια[3]: Α/Το κάτω όριο του σπλήνα το εκτείνεται πέρα από το κάτω όριο του δεξιού λοβού του ήπατος Β/Η  προσθοπίσθια διάμετρος του σπληνός είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 της διαμέτρου της κοιλίας.

Η σπληνομεγαλία είναι δυνατόν να είναι εκσεσημασμένη, αποτελεί μη ειδικό εύρημα (όπως και η ηπατομεγαλία) και τα πιθανά αίτια είναι πολλά.[1]
Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]Begg J. D., Ταχεία ερμηνεία της ακτινογραφίας της κοιλίας, 2007, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, ISBN:960-399-650-5
[2]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702
[3]W. Dahnert, Radiology Review Manual 7th ed., 2011 Lippincott, ISBN-10: 1609139437
[4]P. Prassopoulos, M. Daskalogiannaki, M. Raissaki, A. Hatzidakis, N. Gourtsoyiannis,  Determination of normal splenic Volume on CT in relation to age, gender and body habitus, European Radiology 1997;7(2):246-248
[5]H. Knipe,  F. Gaillard et al., Splenomegaly, http://radiopaedia.org/ articles/ splenomegaly