ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Επασβεστωμένοι Ενδοκοιλιακοί Λεμφαδένες

Calcified Intra-Abdominal Lymph Nodes

Case Courtesy: Radiology Archives ft. Dr. Άγγελος Κοπανούδης Archive.

Αποτιτανωμένοι Ενδοκοιλιακοί Λεμφαδένες: αποτελούν συχνό τυχαίο εύρημα και συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα (μπορούν να αγνοηθούν[2]). Βρίσκονται στο μεσεντέριο και έτσι η θέση τους μεταβάλλεται σημαντικά από ακτινογραφία σε ακτινογραφία. Αποδίδονται σε κατάποση βακίλων φυματίωσης (συχνότερα λόγω ιστοπλάσμωσης, περιστασιακά λόγω φυματίωσης[3]), οι οποίοι κατακρατήθηκαν στους επιχώριους λεμφαδένες.[1]

Οι οπισθοπεριτοναϊκοί λεμφαδένες όταν αποτιτανωθούν ή σκιαγραφηθούν μετα από λεμφαγγειογραφία, ίσως επιπροβάλλονται στην ΣΣ, αλλά επειδή βρίσκονται σε οπίσθια θέση είναι λιγότερο κινητοί.[1]

Είναι πιθανό να χρειαστεί να διαφοροδιαγνωσθούν από λίθους νεφρών ή ουρητήρων, αποτιτανώσεις υποκείμενων παρασπονδυλικών οργάνων ή των λαγονίων αγγείων.[1]
Karapasias Nikos, MD Radiologist 

[1]Begg J. D., Ταχεία ερμηνεία της ακτινογραφίας της κοιλίας, 2007, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, ISBN:960-399-650-5
[2] Calcified mesenteric lymph nodes, http://radiologymasterclass.co.uk/ gallery/ abdo/ abdominal_ xray_ calcification/ mesenteric.html
[3]Ronald L. Eisenberg, Gastrointestinal Radiology: A Pattern Approach 3 Sub Edition, 1996,  Lippincott Williams & Wilkins, ISBN-10: 0397514808
[4]W. Dahnert, Radiology Review Manual 7th ed., 2011 Lippincott, ISBN-10: 1609139437