ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτοπαθής Αυτόματος Πνευμοθώρακας

Primary Spontaneous Pneumothorax


Κλινικά – Ιστορικό: Άνδρας 32 ετών με αιφνίδιο οπισθοστερνικό άλγος & πλευροδυνία που επιδεινώνεται με την αναπνοή. Κενό ατομικό ιστορικό. 
Ευρήματα – Διάγνωση: Λεπτή διαυγαστική γραμμή ΑΡ σχεδόν παράλληλη με το σύστοιχο θωρακικό τοίχωμα (περισπλαχγνικό πέταλο του υπεζωκότα), πέραν της οποίας απεικονίζεται μια ομοιογενής διαυγαση που στερείται πνευμονικών αγγείων / άλλων στοιχείων. Σημειώνονται επίσης  η αρκετά μεγάλου βαθμού σύμπτυξη του πνεύμονα & ελαφρά  μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά (πιθανό προβολικό εύρημα). Εικόνα συμβατή με πνευμοθώρακα ΑΡ (πρωτοπαθής: δεν υπάρχει γνωστή υποκείμενη πάθηση, αυτόματος: δεν υπάρχει γνωστή αιτία).


Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? > Γράψε ένα Άρθρο για τον ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ και Στείλτο σε  Εμάς.