ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Κάταγμα Οσφυϊκού Σπονδύλου & Συμπίεση του Νωτιαίου Σωλήνα - Σάκου (Μυελογραφία)

Fracture of Lumbar Vertebra & Compression of Spinal Canal (Myelography)

Case Courtesy: Radiology Archives ft. Dr. Άγγελος Κοπανούδης Archive.

Μυελογραφία (Myelography - Myelogram): για χρόνια αποτελούσε την πλέον ειδική εξέταση για την μελέτη της κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου και γενικά των παθήσεων του νωτιαίου μυελού. Η χρήση της έχει περιοριστεί σημαντικά με την διάδοση της Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, ενώ η χρήση ελαιωδών σκιερών ουσιών έχει εγκαταλειφθεί πλήρως (σήμερα χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά ιωδιούχα σκευάσματα).[1]

Μετά από τοπική αναισθησία παρακεντάτε ο υπαραχνοειδής χώρος με μία λεπτή βελόνη 21 ή 22G: οσφυονωτιαία παρακέντηση συνήθως στο Ο3-Ο4 ή Ο4-Ο5 μεσοσπονδύλιο διάστημα (εκτός ειδικών περιπτώσεων): η έξοδος εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) σημάνει την επιτυχή παρακέντηση. Μετά τη λήψη 4-5 ml ΕΝΥ για βιοχημική εξέταση, εισάγεται υπό ακτινολογικό ακτινοσκοπικό έλεγχο η σκιερά ουσία (η ποσότητα εξαρτάται από την περιοχή εξέτασης: ▪15 ml για την ΑΜΣΣ, ▪12-13 ml για την ΘΜΣΣ και ▪10 ml για την ΟΜΣΣ). Μετά την αφαίρεση της βελόνης  λαμβάνονται οπισθοπρόσθιες, πλάγιες και λοξές λήψεις.[1]

Εκτός από τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις, οι ασθενεις είναι δυνατόν να παραπονεθούν για κεφαλαλγία, εμέτους ή ριζιτικό πόνο. Μετά το πέρας της εξετάσεως χορηγούνται άφθονα υγρά.[1]

Σήμερα ο συνδυασμός Μυελογραφίας και Αξονικής Τομογραφίας συμπληρώνει σε ορισμένες περιπτώσεις τη διαγνωστική αξία της Μαγνητικής Τομογραφίας (MR Myelography - Magnetic Resonance Myelography: μη επεμβατική εξέταση, δεν απαιτεί παρακέντηση & στερείτε των περισσοτέρων ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ φυσικά δεν υφίσταται ακτινοβολία) η οποία είναι η εξέταση εκλογής (σημειώνεται ωστόσο η παρόμοια διαγνωστική ακρίβεια των εξετάσεων).[2], [3]

Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Λ. Βλάχος, Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, 1997, Ιατρικές εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης 
[2]T el Gammal, B S Brooks, R M Freedy and C E Crews, MR myelography: imaging findings, American Journal of Roentgenology. 1995; 164: 173-177 
[3] J. Ramsbacher A. M, Schilling K-J, Wolf M. Brock, Magnetic resonance myelography (MRM) as a spinal examination technique, et al. Acta neurochir November 1997, Volume 139, Issue 11, pp 1080–1084.