ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Κάταγμα Λεκάνης (Πυελικού Δακτυλίου) (κατα Tile B1 - Open Book Injury)

 Pelvic Fracture (Tile B1 - Open Book Injury)Ιστορικό - Κλινικά: Άνδρας 35 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα (πτώση με μοτοσυκλέτα). 
Ευρήματα - Διάγνωση: Προσθιοπίσθια α/α λεκάνης - ισχίων: Διάσταση της ηβικής σύμφυσης  (>2,5 cm - μπλε σήμανση) και της δεξιάς ιερολαγόνιας διάρθρωσης (κόκκινη σήμανση), ενώ αυξημένο ελέγχεται και το εύρος - απόσταση στην ανατομική περιοχή του ισχιοϊερού συνδέσμου σύστοιχα (κίτρινα βέλη). Εικόνα συμβατή με στροφικά ασταθή βλάβη του πυελικού δακτυλίου (βλάβη - κάταγμα open book / κατά Tile Β / stage 2).


[1]Tile M. Pelvic ring fractures: should they be fixed. J Bone Joint Surg Br, 1988, 70.1: 1-12. . 
[2]Tile M. Acute pelvic fractures: I. Causation and classification. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1996, 4.3: 143-151.