ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Ivory Vertebra Sign (Οστεοβλαστικές Μεταστάσεις) (Καρκίνος Προστάτη)

Ivory Vertebra Sign (Osteoblastic Metastases) (Prostatic Cancer)

ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ / ΔΕΣ ΕΔΩ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ[1]W. Dähnert, Radiology Review Manual (Dahnert, Radiology Review Manual), 7th ed., 2011 LWW; North American Edition, ISBN-10: 1609139437 
[2]Travis S. Graham, The Ivory Vertebra Sign, Radiology, May 2005 Volume 235, Issue 2