ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Ablation: Thermal (RFA - MWA - Cryo) & Electroporation


Βασίλειος Δ. Σουφτάς  
Εργαστήριο Ακτινολογίας & Ιατρικής Απεικόνισης 
Τμήμα Ιατρικής - Δ.Π.Θ.
Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης