ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

Σταφυλοκοκκική Πνευμονία (σε παιδί)

Staphylococcal Pneumonia (in children)
 


Follow - Up
 


Courtesy: Σάββας Π. Δευτεραίος
Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Π.Θ.
Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ