ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Κρίσεις Ασφυξίας σε Μυασθένια Gravis (MG) - Ευρήματα στην MRI Εγκεφάλου

Οικονόμου Α1, Φωτιάδου Β1, Σουφτάς Β1, Ηλιόπουλος Ι2, Πνευματικός Ι3, Πρασόπουλος Π1.Εργαστήριο Ακτινολογίας – Ιατρικής Απεικόνισης, Δ.Π.Θ.    2.Νευρολογική Κλινική, Δ.Π.Θ.    3.Μ.Ε.Θ., Δ.Π.Θ.