ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Ασθενής με Οξύ Κοιλιακό Άλγος

 * Το περιστατικό απετέλεσε Ενδιαφέρουσα περίπτωση του Μήνα της Επίσημης Ιστοσελίδας της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος  (www.aebe-rad.gr) απο την οποία αναδημοσιεύεται 

 


Παρουσιάζεται από: Ραφαηλίδη Β1,  Καραδήμου Β1, Χανδόλιας Μ2,  Γαβριηλίδου A1
1Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Κατερίνης             2Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Κατερίνης


Ασθενής προσήλθε στη χειρουργική κλινική για προγραμματισμένη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή λόγω χολολιθίασης. Ο ασθενής μετά την επέμβαση εξήλθε από το νοσοκομείο αλλά επανήλθε μετά από 3 μέρες στο Τμήμα επειγόντων Περιστατικών αιτιώμενος οξύ κοιλιακό άλγος. 
Η κοιλιά ευρέθη σκληρή στην ψηλάφηση και διαπιστώθηκε κλινικά ασκίτης. Βρέθηκε μεγάλη αύξηση CPK.

Πραγματοποιήθηκαν α/α θώρακος και κοιλίας : Ακολούθησε υπερηχογραφικός έλεγχος (Δεν παρουσιάζεται) που έδειξε την  παρουσία ελεύθερου υγρού περιηπατικά και μεταξύ των εντερικών ελίκων στην ΑΡ κοιλιακή χώρα.
Η αξονική τομογραφία που ακολούθησε επιβεβαίωσε τα προηγούμενα ευρήματα και έδωσε επιπρόσθετα στοιχεία στις τομές που ακολουθούν:


Απάντησε στις 3 ερωτήσεις που ακολουθούν και δες τα αποτελέσματα:


Σε περίπτωση που το κουμπί «Δες την Διάγνωση» ΔΕΝ λειτουργεί