ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Αιμορραγική Κύστη Ωοθήκης

Hemorrhagic Ovarian Cyst


Case Courtesy: Λιατόπουλος Γιώργος, MD Radiologist
Κλινικά - Ιστορικό: - Θήλυ 12 ετών με έντονο, οξύ άλγος, στον δεξιό λαγόνιο βόθρο.
Εξέταση – Ευρήματα – Σχόλια:  -Αιμορραγική Κύστη διαστάσεων περίπου 6cm στην δεξιά ωοθήκη.

-Οι αιμορραγικές κύστεις είναι συνήθως κύστεις ωχρού σωματίου ή λειτουργικές κύστεις που αιμορραγούν, εμφανίζονται κυρίως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και συνήθως εξαφανίζονται σε διάστημα 2 μηνών.

-Υπερηχογραφικά, οι αιμορραγικές κύστεις εμφανίζουν δικτυωτές δομές ηχογένειας ή διαφραγμάτια, που αντιπροσωπεύουν θρόμβο αίματος και συγκεκριμένα δομές ινικής (fibrin strands), ενώ μπορεί να παρουσιάζουν περιφερική αγγείωση.

-Οι αιμορραγικές κύστεις χειρουργούνται όταν υπάρχουν σημεία περιτοναϊσμού ή συνεχόμενη πτώση του αιματοκρίτη.

-Η κλινική τους εικόνα πολλές φορές είναι πανομοιότυπη με την οξεία σκωληκοειδίτιδα.