ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019

Λεμφαγγείωμα – Κυστικό Ύγρωμα

Lymphangioma – Cystic HygromaCase Courtesy: Λιατόπουλος Γιώργος, MD Radiologist 
Κλινικά - Ιστορικό: -Γυναίκα 35 ετών με διόγκωση δεξιάς τραχηλικής χώρας - υπογναθίου χώρου. Woman 35 y.o. with right neck swelling. 
Εξέταση – Ευρήματα – Σχόλια:  -Παρουσία πολύχωρου κυστικού μορφώματος με εσωτερικά διαφραγμάτια στο δεξιό οπίσθιο – υπογνάθιο τραχηλικό χώρο. Multi-locular cystic mass, with internal septations of the right posterior triangle - submandibular space of the neck. 
Διάγνωση: ΛεμφαγγείωμαΚυστικό. Ύγρωμα. Lymphangioma – Cystic Hygroma