ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Λοβώδης Πνευμονία (Δεξιού Κάτω Λοβού) (Σημείο Aεροβρογχογράμματος)

Lobar Pneumonia (Right Lower Lobe) (Air Bronchogram Sign*)


Σημείο Αεροβρογχογράμματος (Air Bronchogram Sign): Οι βρόγχοι έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα και φυσιολογικά δεν απεικονίζονται στην ακτινογραφία επειδή περιέχουν αέρα. Σε περίπτωση πλήρωσης του πνευμονικού παρεγχύματος με υγρό (πύκνωση*) οι βρόγχοι εξακολουθούν να περιέχουν αέρα και καθίστανται ορατοί: Σημείο Αεροβρογχογράμματος: δείχνει ότι η παθολογία είναι στο πνευμονικό παρέγχυμα (η απεικόνιση των βρόγχων αποτελεί ένδειξη πως η βλάβη βρίσκεται στον πνεύμονα αποκλείοντας υπεζωκότα και μεσοθωράκιο). Είναι σημείο χαρακτηριστικό φλεγμονώδους πάθησης των πνευμόνων αλλά όχι παθογνωμονικό.[1], [2]

*Ακτινολογικά, ο όρος πύκνωση (ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΔΩ: ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ) είναι συνώνυμος με κυψελιδική πλήρωση σύμφωνα με την ονοματολογία της Fleischner Society και σημαίνει πλήρωση των τελικών αεροχώρων με υγρό ή με υλικό, χωρίς καταστροφή της αδρής παθολογοανατομικής δομής του πνεύμονα. Ο όρος «διήθημα» που χρησιμοποιείται από κάποιους  συγγραφείς είναι πιο ασαφής και δεν συνιστάται.[4] 

Το Σημείο Αεροβρογχογράμματος μπορεί να παρατηρηθεί σε: πνευμονία, πνευμονικό οίδημα, μη αποφρακτική ατελεκτασία, βαριά διάμεση νόσο,  βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα, λέμφωμα και σε φυσιολογική εκπνοή. Αεροβρογχόγραμμα που επιμένει για εβδομάδες, παρά την κατάλληλη θεραπεία θα πρέπει να εγείρει την υποψία μιας νεοπλασματικής διαδικασίας (CT θα πρέπει να εκτελείτε σε τέτοιες περιπτώσεις).[3] 

Συχνά στα βρέφη και στα μικρά παιδιά τα εγγύς τμήματα των λοβαίων βρόγχων βρίσκονται μεταξύ των μαλακών μορίων του μεσοθωρακίου: οι βρόγχοι είναι ορατοί (φυσιολογικό εύρημα) όπως η τραχεία, επειδή τα όρια τους διαγράφονται σε φόντο με πυκνότητα ύδατος του μεσοθωρακίου.[2]
 
Karapasias Nikos, MD Radiologist
[1]Δρεβελέγκας Α. και συν., Κλινική Ακτινολογία, Κωνσταντάρας, 2012,  ISBN: 9789606802386
[2]Lawrence R. Goodman, Felson’s Principles of Chest Roentgenology: A PROGRAMMED TEXT, 2015, ISBN: 978-1-4557-7483-8
[3]T. Luijkx, B. Amini et al, Air bronchogram, http://radiopaedia.org/ articles/ air-bronchogram
[4]Κ. Μαλαγάρη, Συνοπτικη Ακτινοσημειολογια Θωρακος,2010, ISBN: 97896089955215