ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Θέσεις Εντόπισης Στενώσεων στις Αγγειακές Προσπελάσεις (AV -Fistula) των Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) σε Αιμοκάθαρση

Σ. Δευτεραίος, Ι. Μανάβης, Λ. Παναγιωτίδου, Β. Φωτιάδου, Π. Σουραϊλίδης, Π. Πρασόπουλος
Ακτινολογικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης