ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Εμπειρίες απο τη Μελέτη της Φυματίωσης στον Νομό Ροδόπης τα τελευταία 25 χρόνια (1976-2000)

Μουστάκας Ιωάννης 
Ειδικός Πνευμονολόγος
τ. Διευθυντής Αντιφυματικού Ιατρείου Γ.Ν. Κομοτηνής