ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Ανεύρυσμα Νεφρικής Αρτηρίας - Διάγνωση/Εμβολισμός

Renal Artery Aneurysm (Diagnosis & Embolization)

Case Courtesy: -Εργαστήριο Ακτινολογίας & Ιατρικής Απεικόνισης - Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ. – Π.Γ.Ν.Α. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης).
-Department of Radiology & Medical Imaging - Interventional Radiology Unit, Democritus University of Thrace, Medical School, University Hospital of Alexandroupolis, Greece.