ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Πλασμοκύττωμα Ιγμορείου Άντρου

Πασχαλούδη Σ., Φλαμουράκης Γ., Τασίου Θ., Τσικές Α., Ζέκος Κ., Κοπανούδης Α.
Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. Καβάλας