ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

Αυξητικό Οστεοβλάστωμα Περόνης

Aggressive Osteoblastoma of the Fibula


Courtesy:  Δρ.Δημήτριος Χ. Καρανικόλας
Στρατ.Ιατρός-Ακτινοδιαγνώστης
Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης