ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Επιπλοϊκή Αποφυσίτιδα

Εpiploic Αppendagitis

Case Courtesy: Δρόσος Σταμάτης, MD, Radiologist 
Κλινικά - Ιστορικό: Γυναίκα 80 ετών με οξύ κοιλιακό άλγος στο αριστερό υποχόνδριο από 3ημέρου. Ψηλαφητικά: τοπική ευαισθησία. Εργαστηριακά: λευκά αιμοσφαίρια & δείκτες φλεγμονής στα φυσιολογικά επίπεδα.

ΔΕΣ ΕΔΩ >> ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ (labeled)