ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Επιπλοϊκή Αποφυσίτιδα

Epiploic AppendagitisCase Courtesy: Δρόσος Σταμάτης, MD, Radiologist 
Κλινικά - Ιστορικό: -Άνδρας ασθενής 45 ετών, με αιφνίδιο, οξύ, μη κολικοειδές, κοιλιακό άλγος στο υπογάστριο από 24ώρου. Ο ασθενής είναι απύρετος, δεν αναφέρει εμέτους ή διαταραχές στις κενώσεις. Ψηλαφητικά: τοπική ευαισθησία, χωρίς μυϊκή αντίσταση / σύσπαση. Εργαστηριακά: λευκά αιμοσφαίρια & δείκτες φλεγμονής στα φυσιολογικά επίπεδα. 
Ευρήματα - Διάγνωση: -Ωοειδής λιπώδης (κίτρινοι κύκλοι) βλάβη (2,40Χ3,80 cm) παρακολικά, αντίστοιχα με την πρόσθια επιφάνεια του παχέος (στο επίπεδο του ορθοσιγμοειδούς), φέρουσα κεντρική υπέρπυκνη γραμμή /εστία (άσπρη γραμμή - central dot sign - τα συμφορημένα / θρομβωμένα αγγεία της επιπλοϊκής απόφυσης) που περιβάλλεται από σχετικά υπέρπυκνο δακτύλιο (~ 3 mm πάχους - πράσινη γραμμή - το παχυμένο φλεγμαίνον περισπλάγχνιο περιτοναϊκό πέταλο της επιπλοϊκής απόφυσης) και ρύπανση του παρακολικού λίπους (fat stranding – γαλάζια βέλη), με ελάχιστη έως καμία φλεγμονώδη συμμετοχή του τοιχώματος του παχεος (μαύρη γραμμή). Τα  ευρήματα είναι χαρακτηριστικά και παθογνωμονικά Επιπλοϊκής Αποφυσίτιδας.*

*Σχόλια & Σήμανση: Karapasias Nikos, MD, Radiologist*Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? > Γράψε ένα Άρθρο για την ΕΠΙΠΛΟΪΚΗ ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ και Στείλτο σε  Εμάς.