ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

Πνευμονεκτομή (Hemithorax White - Out)

Pneumonectomy (Hemithorax White - Out)


Ιστορικό - Κλινικά: Άνδρας 55 ετών με ολική Πνευμονεκτομή δεξιά (κεντρικό βρογχογενές Ca) προ 18 μηνών σε τακτικό μετεγχειρητικό έλεγχο. 
Ευρήματα - Διάγνωση: Τα απεικονιστικά ευρήματα είναι συμβατά με το αναφερόμενο ιστορικό: μετεγχειρητική εικόνα με παρουσία χειρουργικών clips αντίστοιχα της περιοχής εκτομής (κίτρινα βέλη), σχεδόν πλήρως ακτινοσκιερό δεξιό ημιθωράκιο, μετατόπιση της τραχείας (λευκές διακεκομμένες γραμμές) και του μεσοθωρακίου (κόκκινα βέλη) προς το σκιερό ημιθωράκιο.


[1]L. Dawes et al., Hemithorax white-out (differential), https://radiopaedia.org/ articles/ hemithorax-white-out-differential 
[2]Chapman S., Nakielny R., Βοήθημα στην Ακτινολογική Διαφορική Διάγνωση, 2006, Κωνσταντάρας, ISBN: 960-88361-6-6 
[3] Wolfgang Dähnert, Radiology Review Manual (Dahnert, Radiology Review Manual), 7th ed., 2011 LWW; North American Edition, ISBN-10: 1609139437 
[4]Ν. Μπαλταγιάννης, Δ. Αναγνωστόπουλος, Ανατομικές μεταβολές και επιπλοκές της πνευμονεκτομής, Ιατρικό Βήμα, Νοέμβριος, Δεκέμβριος , Ιανουάριος, 2006