ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Διαφοροδιαγνωστικά Διλήμματα των Εκφυλιστικών Αλλοιώσεων των Τελικών Πλακών των Σπονδυλικών Σωμάτων τύπου Modic σε MR Απεικόνιση

Φουτζιτζή Σ, Οικονόμου Α, Ζαζαλιάρη Α, Δευτεραίος Π. Σ, Πρασόπουλος Π
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης