ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (Κ.Ε.Κ.)


1/ Γραμμοειδές Κάταγμα Μετωπιαία Αριστερά 2/ Πάχυνση του Βλεννογόνου του Σφηνοειδούς Κόλπου 3/ Αιμορραγικές Θλάσεις Κροταφικά Δεξιά & Υπαραχνοειδής Αιμορραγία 4/ Μικρό Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα στο Σκηνίδιο Δεξιά 5/ Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα Μετωπιαία Αριστερά με Περιεστιακό Οίδημα 6/  Επισκληρίδιο Αιμάτωμα Μετωπιαία Αριστερά 7/ Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα Μετωπιαία Αριστερά