ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Είλεο-Ειλεϊκός Εγκολεασμός σε Ενήλικα Γυναίκα

Δρόσος Σ.1, Κοσμίδου Μ.1, Συμεωνίδου Ει.1, Ταμραζιάν Α.1, Σπύρου Σ.1, Αρβανιτίδου Αν.1, Βαρσάμης Ν.2, Χατζηπουργάνη Χ.1, Κοπανούδης Α.
1.Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα  Γ.Ν. Καβάλας           2.Α’ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Καβάλας