ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Σύνδρομο Άνω Κοίλης Φλέβας (Απόφραξη ΑΚΦ)

 Superior Vena Cava Syndrome (SVC Obstruction)

Case courtesy: Μπουτσιάδης Κώστας, MD, Radiologist

Ιστορικό - Κλινικά: Γυναίκα 38 ετών σε προληπτική μαστογραφία αναφοράς. Από το ατομικό ιστορικό σημειώνονται η αναφερόμενη δύσπνοια και η ελαφρά κεφαλαλγία κατα την κατάκλιση από 3μήνου. 

Ευρήματα - Διάγνωση: Οι μαστοί απεικονίζονται κατεξοχήν λιπώδεις χωρίς να παρατηρείται ακτινοσκιερό μόρφωμα ύποπτο  κακοήθειας ή ύποπτες μικροεπασβεστώσεις. Διατεταμένο ελέγχεται το επιπολής φλεβικό δίκτυο των μαστών αμφοτερόπλευρα: εύρημα βάσει του όποιου πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έλεγχος & διερεύνηση προς την κατεύθυνση πιθανού Συνδρόμου Άνω Κοίλης Φλέβας: αποκαλύφθηκε ευμέγεθες μεσοθωρακικό τεράτωμα το οποίο ασκούσε πίεση επί της ΑΚΦ την οποία και απέκλειε / απόφρασε (Απόφραξη / Obstruction ΑΚΦ).


*Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ? > Γράψε ένα Άρθρο για το ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ και Στείλτο σε  Εμάς.