ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

Σηραγγώδες Αγγείωμα Εγκεφάλου

Cavernous Hemangioma - Cerebral Cavernous Malformation - Cavernoma?? Θέλεις να Συμμετέχεις Ενεργά ? ?
Γράψε ένα Άρθρο για το ΣΗΡΑΓΓΩΔΕΣ ΑΓΓΕΙΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ και Στείλτο σε  Εμάς.