ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Πολλαπλά Θηλώματα Νεφρικής Πυέλου και Ουρητήρα

Multiple Papillomas of the Renal Pelvis & Ureter


Courtesy: Κλέων Κλεανθίδης
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
Διευθυντής – Ακτινολογικό Τμήμα  Γ.Ν.Καβάλας