ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Ο ρόλος της MRCP στην Απεικονιστική Διερεύνηση του Χοληφόρου Δέντρου

Πασχαλούδη Σ.1, Τασίου Θ.1, Τσικές Α.1, Καραβά Μ.2, Κοπανούδης Α.1 
1-Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. Καβάλας            2 - Μαγνητικός Τομογράφος Καβάλας