ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Διαχωρισμός Κοινής Καρωτίδας και Καρωτιδικό Παραγαγγλίωμα

Γ. Σκούντζος,  Μ. Ευσταθίου, Α. Παππάς,  Ε. Σταμούλη, Ε. Στρουμπούλη, Ν. Μπούζας, Θ. Κέντον, Σ. Καββαδίας             Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,  Ακτινολογικό Εργαστήριο