ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Αναδρομική Μελέτη Εκδηλώσεων της Κίρρωσης του Ήπατος με US, Ενισχυτές Ηχογένειας, CT & MRI

Γ. Σκούντζος, Ε. Σταμούλη, Ν. Μπούζας, Α. Μήκα, Χ. Ντούνης, Ι. Σαρδέλη, Θ. Κέντον, 
Σ. Καββαδίας              Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Ακτινολογικό Εργαστήριο