ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Μετεγχειρητική Λεμφοκήλη (& Εκκόλπωμα Ουροδόχου Κύστης)

Postoperative Lymphocele (& Urinary Bladder Diverticulum)Μετεγχειρητική Λεμφοκήλη (Postoperative Lymphocele):  χυλώδεις συλλογές υγρού (πυελικές ή οπισθοπεριτοναϊκές / μονόχωρες ή πολύχωρες[2]) που σχηματίζονται συνήθως σε μετεγχειρητικούς ασθενεις (40%) μετά από αφαίρεση λεμφαδένων στα πλαίσια καρκίνου του προστάτη ή των όρχεων και, σε ορισμένες περιπτώσεις όγκων της άνω κοιλίας, ή μετά από μεταμόσχευση νεφρού (μπορεί να προκαλούν δευτεροπαθή απόφραξη του νεφρού λόγω πίεσης του ουρητήρα), ή μετά από υστερεκτομή.[1], [2] Οι λεμφοκήλες αποτελούν συνήθως τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια των τακτικών επανελέγχων ογκολογικών ασθενών,[1] και είναι συνήθως ασυμπτωματικές, εκτός αν επιμολυνθούν.[2]

Απεικονιστικά: Υπερηχοτομογράφημα (US): ανηχοϊκές / υποηχοϊκές μάζες με ακουστική ενίσχυση, που μπορεί να περιέχουν ίζημα ή διαφραγμάτια.[2] Αξονική Τομογραφία (CT)[1]: στρογγύλες ή ωοειδείς μάζες πυκνότητας ύδατος κατά μήκος των ενδοκοιλιακών λεμφικών οδών. Είναι δυνατόν να απεικονισθούν επίσης ετερογενείς περιοχές με πυκνότητα περίπου αντίστοιχη του λίπους. Η μάζα έχει συνήθως πολύ λεπτό τοίχωμα, το οποίο δε διακρίνεται στην CT και δεν ενισχύεται με το σκιαγραφικό. Σπάνιες οι απασβεστώσεις τοιχώματος.[2] Συχνά ανευρίσκονται χειρουργικά clips κοντά στη μάζα. 

Απεικονιστικές Συστάσεις[2]: Πρωτόκολλο: CECT με καθυστερημένες λήψεις > 15 min: χρήσιμο για την σημειωθεί πλήρωση του ουρηνώματος ή του εκκολπώματος της ουροδόχου κύστης.

Διαφορική Διάγνωση[2]: 1/Άλλες κυστικές μάζες πυέλου: α/Ουρήνωμα (θα γεμίσει με σκιαγραφικό στις καθυστερημένες λήψεις) β/Απόστημα (δακτυλιοειδής πρόσληψη) γ/Αιμάτωμα / Ενδομητρίωμα (High attenuation) 2/Εκκόλπωμα Ουροδόχου Κύστης (αυχένας επικοινωνίας με την ουροδόχο, θα γεμίσει με σκιαγραφικό στις καθυστερημένες λήψεις), 3/Λεμφαγγείωμα / Μεσεντερική Κύστη (πολύχωρη, πολύ λεπτά διαφραγμάτια, ± επασβεστώσεις), 4/Οπισθοπεριτοναϊκό Ψευδομύξωμα (πολυκυστική μάζα με παχιά τοιχώματα & απασβεστώσεις που εντοπίζεται στο δεξιό κάτω κοιλιακό τεταρτημόριο).

Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]M. Prokop, Spiral and Multislice Computed Tomography of the Body, 2003,  Τhieme, 392-393, ISBN-10: 9780865778702
[2]Michael P. Federle, Diagnostic Imaging: Abdomen, 1e, AMIRSYS (2004), ISBN 10: 1416025413, ISBN 13: 9781416025412