ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Εκτεταμένο Αιμάτωμα Ορθού Κοιλιακού Μυός υποδυόμενο Πυελική Μάζα

Κοντάκη Θ.1, Τσαραμανίδης Σ.2, Σίσκας Δ.1, Κατσίρης Ν.1, Κωτούλα Α.1, Δουλγεράκης Μ.2, Ποζουκίδης Χ.1                    1. Ακτινολογικό Εργαστήριο,  2. Χειρουργική Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο»