ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Golden* S Sign (Πυλαία Μάζα & Ατελεκτασία ΔΑΛ)

Golden* S Sign (Hilar Mass & RUL Collapse)

*Ross Golden (1890-1975): αμερικανός πρωτοπόρος ακτινολόγος που το 1925 (1) περιέγραψε πρώτος το ειδικό σημείο εισάγοντας τον όρο “Reverse S sign” περιγράφοντας την ανύψωση και κύρτωση της ελάσσονος μεσολοβίου σχισμής προς τα άνω και έσω (ατελεκτασία ΔΑΛ), ενώ το κάτω όριο της διογκωμένης πύλης (όγκος που αποφράσει τον αντίστοιχο βρόγχο) είναι κυρτό προς τα κάτω (συνολική σκιά σαν αντίστροφο λατινικό γράμμα “S”) 

(1) Golden R. The effect of bronchostenosis upon the roentgen ray shadow in carcinoma of the bronchus. AJR Am J Roentgenol 1925; 13:21.