ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Οστεοχονδρίτιδα Κνημιαίου Κυρτώματος (Αποφυσίτιδα Osgood-Schlatter*)

Tibial Tubercle Apophysitis (Osgood-Schlatter's* Disease)


* Robert Bayley Osgood (1873-1956): Αμερικάνος χειρουργός ορθοπαιδικός  (American Orthopedic surgeon) & Carl B. Schlatter (1864-1934): Ελβετός χειρουργός (Swiss surgeon). Περιέργραψαν την παθολογία το 1903, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.(described the condition independently in 1903).