ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Κάταγμα Colles*

 Colles* Fracture


*Abraham Colles (1773–1843): Ιρλανδός χειρουργός (καθηγητής στο Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Ιρλανδίας) που το 1814 πρώτος περιέγραψε το κάταγμα δια της απλής επισκόπησης: κάταγμα του κάτω πέρατος της κερκίδας (μετάφυσης) με ραχιαία γωνίωση, αλλά χωρίς συμμετοχή της αρθρικής επιφάνειας (έξω-αρθρικό). Μηχανισμός κάκωσης:  πτώση με τεντωμένο το χέρι - Fall onto an outstretched hand (FOOSH).