ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 1 Απριλίου 2012

Αγκύλωση κατά Γόνυ Άρθρωσης (Μεταλοιμώδης)

Ankylosis of Knee Joint (Postinfectious)

Αγκύλωση άρθρωσης = ολική απώλεια της κίνησης. 
Αυτό μπορεί να συμβεί είτε αυτόματα, ως αποτέλεσμα μιας φλεγμονώδους ή λοιμογόνους κατάστασης, είτε εκουσίως, μετεπεμβατικά: Αρθρόδεση = επέμβαση κατά την οποία καταργείται η κίνηση σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις: εκτελείται σε περιπτώσεις αρθρίτιδας (που εμφανίζεται πρωτογενώς ή μετά από τραυματισμό ή κάταγμα). Λύση ανάγκης μετά από πολλαπλές λοιμώξεις / φλεγμονές μετά από αρθροπλαστική γόνατος. Επιτυχής θεωρείται μια αρθρόδεση όταν καταργείται ο πόνος.[1]

Karapasias Nikos, MD Radiologist

[1]A. R. Karva, T. N. Board,  M. L. Porter, Conversion of bilateral hip and knee ankylosis to total joint replacements, 2008,  British Editorial Society of Bone and Joint Surgery doi:10.1302/0301-620X.90B5.