ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Λιθίαση Ουρητήρα (Μερική Απόφραξη) και Υδρονέφρωση (Κατιούσα Πυελογραφία απο Διαδερμική Νεφροστομία)

Ureteral Lithiasis (Partial Obstruction) and Hydronephrosis (Antegrade Pyelography from Percutaneous Nephrostomy)


Radiology Archives®  ft.  Dr. Άγγελος Κοπανούδης Archive