ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Κάταγμα Smith*

Smith's* Fracture


Radiology Archives®  ft.  Dr. Άγγελος Κοπανούδης Archive

*Robert William Smith (1807-1873): Ιρλανδός χειρουργός και παθολόγος που σε βιβλίο(1) του το 1947 περιέγραψε το κάταγμα: κάταγμα του κάτω πέρατος της κερκίδας (μετάφυσης) με παλαμιαία γωνίωση (reverse Colles Fracture), χωρίς συμμετοχή της αρθρικής επιφάνειας (κλασικά εγκάρσιο έξω-αρθρικό). Στην γαλλική βιβλιογραφία αναφέρεται ως κάταγμα Goyrand: Jean - Gaspar - Blaise Goyrand (1803–1866): γάλλος χειρουργός που ασχολήθηκε με την ανατομία και τους τύπους των καταγμάτων του περιφερικού άκρου της κερκίδας. Μηχανισμός κάκωσης:  πτώση με το χέρι σε κάμψη / απευθείας χτύπημα στο πίσω μέρος του καρπού.

(1) Smith, Robert William (1847). A Treatise on Fractures in the Vicinity of Joints and on Certain Forms of Accidental and Congenital Dislocations. Dublin: Hodges & Smith.