ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Μεταβατικός Ιερο-Οσφυϊκός Σπόνδυλος (Οσφυοποίηση Ι1 Σπονδύλου) - Δισχιδής Ράχη & Ιερολαγονίτιδα

Lumbosacral Τransitional Vertebra (Lumbarization of S1) - Spina Bifida & Sacroiliitis (+ IUD)