ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

Νόσος του Ollier* (Πολλαπλή Εγχονδρωμάτωση)

Ollier*'s Disease  (Multiple  Enchodromatosis)


* Louis Xavier Édouard Léopold Ollier (1830 – 1900): γάλλος ορθοπεδικός χειρουργός (“The father of bone and joint and reconstructive Surgery”) ο οποίος μετά από πολυετή μελέτη νεαρών ασθενών με οστικές κύστεις στα χέρια και ένα χρόνο πριν τον θάνατο του (1899) εισήγαγε τον όρο “Dyschondroplasie” [1,2] (δυσχονδροπλασία ή πολλαπλή εγχονδρωμάτωση ή νόσος του Ollier).

[1] Ollier L., Dyschondroplasie. Lyon medical 1898;88:484-492. Exostoses multiples. Memoires et comptes rendus de la Societe de sciences medicales de Lyon, (1889), 1890 ;29, 2:12.

[2] Oilier L., De la dyschondroplasie. Bulletin de la Societe de Chirurgie de Lyon, 1899-1900:3:22 - 27.