ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Διηθητικό Ηθμοειδές Καρκίνωμα Μαστού

Invasive Cibriform Carcinoma of the Breast


 courtesy: Δρ.Δημήτριος Χ. Καρανικόλας
Στρατ.Ιατρός-Ακτινοδιαγνώστης
Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου 
216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης