ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Βρογχογενές Καρκίνωμα (Σημείο Μάζας με Ακτινωτές Προσεκβολές*)

Bronchogenic Carcinoma (Corona Radiata*)


*Σημείο Μάζας με Ακτινωτές Προσεκβολές (Corona Radiata) Οι κακοήθεις όζοι του πνεύμονα έχουν συνήθως ακανόνιστο, λοβωτό ή δοκιδώδες - όριο. Από τις περιγραφές των ορίων, η δοκιδώδης - ακτινωτή παρυφή (Corona Radiata) είναι η πιο ενδεικτική κακοήθειας (90%). Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο(<30%) μια κακοήθης βλάβη, να έχει ομαλή παρυφή. [1] 

Ο όρος Corona Radiata περιγράφει  τις γραμμικές πυκνότητες που εξορμώνται ακτινωτά από την παρυφή ενός πνευμονικού όζου. Αυτές οι ακτινωτές προσεκβολές αντιπροσωπεύουν αναπροσανατολισμένο  συνδετικό ιστό (μεσολόβια), με σχηματισμό  διαφράγματιων μέσα στον  όγκο λογω της επουλωτικής (ουλές) φύσης πολλών κακοηθών όγκων του πνεύμονα. Η επέκταση του όγκου από το οζίδιο, ή η ίνωσης και το οίδημα των εν λόγω διαφράγματιων συνδετικού ιστού, μπορεί να παχύνει αυτές τις γραμμικές ακτινωτές  πυκνότητες. Ωστόσο, καλοήθεις βλάβες μπορούν να έχει μια πανομοιότυπη εμφάνιση όπως η λιποειδική πνευμονία, το φυματίωμα, η οργανούμενη πνευμονία (Organizing Pneumonia / Κρυπτογενής Οργανούμενη Πνευμονία / COP), οι οζώδεις βλάβες της προοδευτικής μαζικής ίνωσης (στα πλαίσια πυριτίασης) και τα έμφρακτα. Ως εκ τούτου το Σημείο Μάζας με Ακτινωτές Προσεκβολές δεν θεωρείται πλέον παθογνωμονικό κακοήθειας αλλά αποτελεί ισχυρή ένδειξη αυτής. [3], [4] 

Ο Nordenstrom πρώτος το 1969 περιέγραψε το χαρακτηριστικό σημείο και την ακτινωτή παρυφή σε πρωτοπαθή καρκινώματα του πνεύμονα, χρησιμοποιώντας τον όρο “Corona Maligna”. Ο Heitzman et al. (1982) διαφοροποίησε τον όρο σε “Corona Radiata”, καθώς επισήμανε την εμφάνιση του σημείου και σε καλοήθεις βλάβες, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Nordenstrom προτιμώντας ωστόσο τον όρο “Corona Complex” (τον οποίο και ανέλυε  λεπτομερέστατα).[2]
Karapasias Nikos, MD Radiologist  
[1]Δρεβελέγκας Α. και συν., Κλινική Ακτινολογία, Κωνσταντάρας, 2012,  ISBN: 9789606802386
[2]F W Wright, Radiology of the Chest and Related Conditions, 2002, Taylor & Francis, CRC Press, ISBN 9780415281416
[3]James C. Reed, Chest Radiology Plain Film Patterns and Differential Diagnoses, 6th ed, 2010, Elsevier - Health Sciences Division, ISBN13 9781437723458
[4]William E Brant, Fundamentals of Diagnostic Radiology, 2012, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN13 9781608319121