ΑΡΧΕΙΟ

‘‘Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και διαφυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο.’’

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Σιαλολιθίαση του Πόρου της Παρωτίδος (Stensen*)

Parotid Sialolithiasis in Stensen's Duct


*Nicolas Steno (Niels Stensen / Nicolaus Stenonius) (1638–1686): Δανός επίσκοπος και πρωτοπόρος ανατόμος μου περιέγραψε πρώτος τον πόρο το 1660.(Danish bishop, scientist and a pioneer in anatomy credited with its detailed description in 1660).